Kontrollansvarig i bygglov, Attefallshus och MKB

Kontrollansvarig enligt PBL

Senaste året har varit intensivt och omfattande. Nu går jag över till aktiebolagsformen. Byggandet går nu på högvarv. Jag hjälper ofta privatpersoner med nybyggnationer, om- och tillbyggnationer. Särskilt uppskattat har varit beträffande de som tagit stort ”getansvar” där konsultkostnaden kunnat hållas låg. Det har också uppskattats att jag som kontrollansvarige funnits med som trygghet genom hela projektet från bygglov/bygganmälan till slutbesiktning. Vidare har jag fått uppskattning för den breda erfarenhet jag har inom bygglov och byggprocesser som öppnat upp för alternativfunderingar och förenklingar.

Jag har en bred erfarenhet av bygg- och planeringsprocesser från både byggsidan och myndighetssidan. Jag kan därför ge kvalificerad hjälp i att komma in rätt i byggprocessen och att hitta smartaste vägen igenom bygglovsbyråkratin. Jag är certifierad Kontrollansvarig enligt Boverkets krav. Jag arbetar över hela Skåne framförallt i Malmö, Vellinge, Lomma, Lund, Trelleborg, Ystad, Svedala, Landskrona, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad och Sölvesborg.

Jag har arbetat som bygglovsarkitekt med rådgivning beträffande utformning av byggnader ur estetiskt, energimässigt och tekniskt hänseende. Som kontrollansvarig svarar jag för att myndighetskraven på ett byggprojekt uppfylls. Byggnadsnämnden i din kommun beslutar när en kontrollansvarig är obligatorisk i ett byggprojekt.

Den kontrollansvarige, KA, med erfarenhet av husutformning och byggprocesser är ett stöd för den som har begränsad erfarenhet av byggprojekt. KA upprättar kontrollplan och bokar startmöte hos byggnadsnämnden och är din stödperson vid myndighetskontakterna. KA följer upp kontrollpunkterna under byggtiden och gör slutredovisningen så du får slutbesked från byggnadsnämnden. Först därefter får dy flytta in i din nya byggnad. Tidigare före maj 2011 hette det kvalitetsansvarig istället för kontrollansvarig.

Konsult för detaljplaner, översiktsplaner och MKB

Didrik har utöver rådgivning vid bygglov lång erfarenhet av detaljplanering, översiktsplanering och miljöbedömningar av planprojekt.